Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedie

Logopedie pro děti 

Miniškolka Koupák Vám nabízí logopedickou péči formou logopedické prevence. Pedagog (logopedická asistentka) pracuje s malými dětmi ve skupinkách nebo individuálně. 

Mluvení hrou:

 • Kolektivní komunikace pro děti je hravá a zábavná forma, která umožňuje překonávat jejich schopnost.

 • Dovednosti jsou procvičovány formou didaktických her a cvičení v menší skupině.

V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí:

 • Zrakovou a sluchovou percepci 

 • Prostorovou a časoprostorovou orientaci

 • Rytmické cvičení, rytmizace pohybového a mluveného projevu 

 • Hygiena mluvidel 

 • Slovní zásobu

Cílem je náprava komunikativních dovedností:

 • Tempo řeči

 • Plynulost řeči

 • Celkový mluvený projev 

​Kdy se scházíme:

 • 1x - 2x týdně (dle domluvení s p. učitelkou)

Logopedická prevence nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

Logopedická prevence: 

Správná mluva je vizitkou každého z nás - zkušenosti pedagogů, klinických logopedů - varují, že stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. Velkou roli ve vývoji řeči hraje zájem a všímavost ,,Vás" rodičů. Využijte své role a moci, buďte všímaví, kreativní a nebojte se na nás v případě vašeho pochybení obrátit. Kolem 7. roku končí to nejvhodnější období, aby se řeč a komunikace správně rozvinula - dítě se naučilo dobře vyslovovat, řeč a výslovnost se stačila upevnit. 

Jak můžeme dítěti pomoci:

 • ​Mluvit s dítětem správně, číst pohádky, vyprávět zážitky, nechat dítě vyprávět jeho příběh (co dělal ve školce, atd ) 

 • Procvičovat s dětmi to, co vám logopedická asistentka zaznamená do desek.) (Dítě má pomůcky potřebné k logopedické práci. K předávání informací mezi učitelkou a rodiči slouží desky, které si děti vždy nosí s sebou. 

Činnosti zaměřené na výchovu řeči dítěte:

 • Sluchové hry

 • Dechové cvičení

 • Gymnastika mluvidel 

 • Průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek

 • Rytmizace slov 

 • Dramatizace pohádek 

 • Grafomotorika